Náš web J4P používa metódy zhromažďovania údajov opísané v Pravidlách používania súborov cookies. Ak chcete zistiť, ktoré typy cookies naša webová lokalita používa, prečítajte si prílohu k spomínanému dokumentu. Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, pokračujte ďalej v používaní našej webovej stránky. Viac o cookies.

Efektívna obhajoba pacientov

Princípy vplyvného obhajovania záujmov pacientov

Princípy vplyvného obhajovania záujmov pacientov

Byť zástupcom pacientov a vplyvne obhajovať ich práva a potreby nie je jednoduché. Tu nájdete niekoľko princípov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť vaše poslanie.

Čo si z dnešného stretnutia odnášate?

Čo si z dnešného stretnutia odnášate?

Viac informácií o stanoviskách zástupcov pacientov v krajinách strednej a východnej Európy

Akú podporu vám môžu poskytnúť farmaceutické spoločnosti?

Akú podporu vám môžu poskytnúť farmaceutické spoločnosti?

Viac informácií o stanoviskách zástupcov pacientov v krajinách strednej a východnej Európy

Čo očakávate od ostatných zainteresovaných strán?

Čo očakávate od ostatných zainteresovaných strán?

Viac informácií o stanoviskách zástupcov pacientov v krajinách strednej a východnej Európy

Z vášho pohľadu: Má hlas pacientov váhu?

Z vášho pohľadu: Má hlas pacientov váhu?

Viac informácií o stanoviskách zástupcov pacientov v krajinách strednej a východnej Európy

Aké sú vaše najväčšie problémy pri poskytovaní podpory vašej skupine pacientov?

Aké sú vaše najväčšie problémy pri poskytovaní podpory vašej skupine pacientov?

Viac informácií o stanoviskách zástupcov pacientov v krajinách strednej a východnej Európy

Aký je hlavný cieľ vašej pacientskej organizácie/vás ako zástupcu pacientov?

Aký je hlavný cieľ vašej pacientskej organizácie/vás ako zástupcu pacientov?

Viac informácií o stanoviskách zástupcov pacientov v krajinách strednej a východnej Európy

Ako môžu lídri pacientskych organizácií viesť s úradmi konštruktívny dialóg

Ako môžu lídri pacientskych organizácií viesť s úradmi konštruktívny dialóg

Zástupcovia pacientov a skupiny chrániace práva a záujmy pacientov zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri rozhodnutiach o zdravotnej starostlivosti, ktoré v rámci Európy prijímajú vlády, národné zdravotnícke služby a zdravotné poisťovne. Osoby s rozhodovacou právomocou venujú čoraz viac pozornosti pacientskym organizáciám a postojom, ktorými tieto organizácie prispievajú do diskusie o zdravotnej starostlivosti.

Odkaz od odborníkov na zdravotnícku ekonomiku

Odkaz od odborníkov na zdravotnícku ekonomiku

Nájdete tu záverečné vyhlásenia odborníkov na zdravotnícku ekonomiku: Dr. Dávid Dankó, výkonný riaditeľ, Ideas & Solutions, vedúci výskumu, Korvínova univerzita v Budapešti Dr. Márk Péter Molnár, partner, Ideas & Solutions, vedúci výskumu, Korvínova univerzita v Budapešti

Mapovanie a manažment zúčastnených strán pre zástupcov pacientov

Mapovanie a manažment zúčastnených strán pre zástupcov pacientov

Kľúčom k úspechu je poznanie dôležitých zúčastnených strán v systémoch zdravotnej starostlivosti. V tomto krátkom videu sa dozviete viac o štruktúrovanom prístupe k manažmentu zúčastnených strán v zdravotníctve