Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej
Janssen_Osrodki_TNP_Baner_Kolor_JNJ_01_910x210px_b

Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Klinika Kardiologii

z Oddziałem Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
pahbial@gmail.com
tel. 85 746 86 56

Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki
nr 2 im. dr. J. Biziela
II Katedra Kardiologii, Klinika Kardiologii

ul. Ujejskiego 75
boldynski@wp.pl
tel. 52 365 55 12

Gdańsk

I Klinika Kardiologii, Poradnia Kardiologiczna UCK
Dr B. Zięba - Poradnia TNP
tel. 58 584 63 97

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
ul. Dębinki 7
kardiologia2@uck.gda.pl
tel. 58 349 39 18

Katowice

Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. L. Gieca Śląskiego UM
I i II Oddział Kardiologii
ul. Ziołowa 45/47
I Oddział Kardiologii:
tel. 32 359 88 90
II Oddział Kardiologii: zbgasior@gmail.com
tel. 32 252 74 07,
603 683 956

Kraków

Krakowski Szpital
Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
Ośrodek Chorób Krążenia
Płucnego, Klinika
Chorób Serca i Naczyń
IK UJ CM
ul. Prądnicka 80
gkopec@szpitaljp2.krakow.pl Sekretariat:
tel. 12 614 22 87,
fax: 12 614 33 32
Prof. G. Kopeć: tel. 500 099 734

Lubin

Szpital Miedziowe
Centrum Zdrowia S. A.
Oddział Kardiologiczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 54
Dr K. Widejko-Pietkiewicz:
tel. 662 060 833

Lublin

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego SPZOZ
Oddział Kardiologii – Pododdział
Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
al. Kraśnicka 100
Sekretariat oddziału:
tel. 81 537 47 40

Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 4
Klinika Kardiologii
ul. Jaczewskiego 8
Prof. M. Tomaszewski:
tel. 602 404 587

Łódź

Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital
im. dr. Wł. Biegańskiego
Oddział Kardiologiczny,
Klinika Kardiologii
Katedry Kardiologii UM
ul. Kniaziewicza 1/5
kardiologia@umed.lodz.pl
www.kardio.umed.pl
tel. 42 251 62 16

Olsztyn

Samodzielny Publiczny
Zespół Gruźlicy
i Chorób Płuc
Klinika Pulmonologii
ul. Jagiellońska 78
emalinowska@pulmonologia.olsztyn.pl
tel. 89 532 29 17

Otwock

Europejskie
Centrum Zdrowia
Klinika Krążenia
Płucnego i Chorób
Zakrzepowo-Zatorowych i
Kardiologii
ul. Borowa 14/18
sekretariat@ecz-otwock.pl
tel. 22 710 30 52

Poznań

Szpital Kliniczny
Przemienienia
Pańskiego UM
im. K. Marcinkowskiego
Oddział Kardiologii
ul. Długa 1/2
Poradnia: tel. 61 854 91 76
Rejestracja: tel. 61 854 92 76
Lekarze:
tel. 61 854 92 93

Szczecin

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital
Zespolony
Oddział Kardiologii i
Kardiologii Inwazyjnej
ul. Arkońska 4
tel. 91 813 93 33

Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny

nr 2 PUM
Klinika Kardiologii
z Intensywnym
Nadzorem Kardiologicznym
al. Powstańców Wielkopolskich 72A
por.kardiologiczna@spsk2-szczecin.pl
tel. 91 466 12 44

Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital
im. dr. Alfreda
Sokołowskiego
Oddział Kardiologii
ul. Sokołowskiego 4
tel. 730 990 079

Warszawa

Instytut Kardiologii
im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Klinika Wad Wrodzonych Serca
ul. Alpejska 42
kwws@ikard.pl, bkusmierczyk@ikard.pl
tel. 22 343 44 00

Centralny Szpital
Kliniczny MSWiA Klinika
Kardiologii Inwazyjnej
ul. Wołoska 137
smolarcz06@gmail.com
tel. 47 722 19 62

Wojskowy Instytut
Medyczny Centralny
Szpital Kliniczny MON
Klinika Kardiologii i
Chorób Wewnętrznych
ul. Szaserów 128
kbetkier-lipinska@wim.mil.pl
tel. 261 816 372

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Poradnia Kardiologiczna
Nadciśnienia
Płucnego
ul. Lindleya 4
olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl
tel. 22 502 11 44

Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
– Ośrodek Badawczo

Rozwojowy
Oddział Kardiologiczny

z Pododdziałem
Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu
Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

ul. Kamieńskiego 73A
Prof. T. Roleder:
tel. 884 096 034 (sms)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. J. Mikulicza-Radeckiego
Instytut Chorób Serca

ul. Borowska 213
mroczeke@wp.pl
Dr E. Mroczek:
tel. 602 328 734

Zabrze

Śląskie Centrum Chorób Serca
III Katedra i Oddział Kliniczny
Kardiologii SUM
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
iskoczylas@tlen.pl
Sekretariat kliniki:
tel. 32 373 37 88

Szpital Specjalistyczny
Sp. z o. o.
Kliniczny Oddział Kardiologii

ul. M. Skłodowskiej-Curie 10
tel. 509 778 192

CP-322106