Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Objawy

Objawy

Objawy

Pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna doświadczają wielu rozmaitych objawów schorzenia, które są różne u poszczególnych osób, mogą zmieniać się w czasie oraz przyjmować postać od łagodnej do ciężkiej.