Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna może obejmować różne rodzaje leków oraz inne opcje leczenia, takie jak zabiegi chirurgiczne i diety lecznicze. Gastroenterolog wybierze sposób leczenia w zależności od tego, gdzie umiejscowiona jest choroba i jak ciężką ma postać; od powiązanych z nią powikłań oraz Twojej odpowiedzi na wcześniejsze leczenie. Dodatkowa pomoc ze strony psychologa lub rzucenie palenia może dodatkowo wesprzeć leczenie.