Niniejsza witryna korzysta z mechanizmów gromadzenia danych opisanych w dokumencie Zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookie”. Aby dowiedzieć się, jakie pliki „cookie” są używane przez nasz serwis, należy zapoznać się z Aneksem A do ww. dokumentu. Jeśli użytkownik zgadza się na używanie plików „cookie”, zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu. Więcej

Leczenie chirurgiczne

Operacja

Operacja

Pierwszą opcją leczenia w chorobie Leśniowskiego-Crohna jest leczenie farmakologiczne. Niektórzy chorzy jednak wymagają ostatecznie interwencji chirurgicznej. Operacja jest potrzebna wtedy, gdy lekarz znajdzie tkankę nowotworową bądź zmiany potencjalnie nowotworowe w jelicie grubym lub gdy leki wywołują poważne działania niepożądane bądź przestały skutecznie działać. Operacja jest również potrzebna, gdy choroba Leśniowskiego-Crohna prowadzi do powikłań, takich jak ropnie jelit, perforacja jelit, przetoki, zatkanie lub niedrożność jelit.