Ova internetska stranica koristi se metodama prikupljanja podataka opisanima u Pravilima kolačića. Kako biste saznali kojim se vrstama kolačića koristi naša internetska stranica, pogledajte Prilog tom dokumentu. Nastavite se koristiti našom stranicom ako se slažete s korištenjem kolačića. Više..
Teško je boriti se protiv nevidljive bolesti Zuzanina priča - bolesnica s dijagnozom MMShizofrenija, Psorijaza, Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom, Rak prostate, Crohnova bolest, Major Depressive Disorder, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Ovim putem želim ohrabriti sve one koji prolaze istu priču i poručiti da je znanost napredovala na način da se problemi poput ovog mogu riješiti te da na tržište stalno dolaze novi lijekovi koji mogu poboljšati kvalitetu života bolesnika.

;