Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..

Zásady používání souborů cookies

Poslední aktualizace: 11.05.2018
 
Tyto zásady použití cookies byly vypracovány tak, aby vás informovaly o našich postupech shromažďování informací pomocí cookies a dalších technologií sledování (např. gif, webových prezentačních signálech atd.).
Funkce, pro které tyto technologie používáme, mohou zahrnovat následující:
  • Pomoc s procházením,
  • Pomoc s registrací do našich akcí, přihlášením a možností poskytovat zpětnou vazbu,
  • Analýza používání našich výrobků, služeb nebo aplikací,
  • Pomoc s propagačními a marketingovými činnostmi (včetně behaviorální reklamy),
  • Nabízení obsahu třetím stranám (např. obsah sociálních médií).
Níže uvádíme podrobný seznam cookies, které používáme, s popisem jejich účelu, vypršení a informací o zakázání cookies v kapitole „Jak zablokovat”.
Kromě případů, kdy je povoluje platný zákon, umísťujeme cookies po obdržení vašeho souhlasu.
Odkazy na další internetové stránky
Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na další internetové stránky. Vezměte na vědomí, že nemáme kontrolu nad soubory cookies / technologiemi sledování dalších internetových stránek a že tyto zásady použití souborů cookies se na tyto internetové stránky nevztahují.
Jak nás kontaktovat
Pokud máte nějaké otázky, komentáře nebo obavy týkající se těchto zásad použití souborů cookie nebo informačních postupů těchto internetových stránek, použijte kontaktní údaje uvedené v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Změny v těchto zásadách použití souborů cookies
Pokud se tyto zásady použití souborů cookies změní, revidované zásady budou zveřejněny na těchto stránkách. Tyto zásady použití cookies byly naposledy aktualizovány 11. května 2018.
Příloha A: typy cookies používané na těchto internetových stránkách

Název cookie

Zdroj

Účel

Délka ukládání

Možnosti zablokování

Cookie-bar 

© Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o. 2017

Zobrazuje záložku s informacemi o tom, že web používá cookies.

Cookies generovány za těmito účely jsou automaticky smazány ze zařízení uživatele po roce od zavření záložky s informacemi o cookies.

Povolení nebo zakázání těchto cookies provádí uživatel pomocí změny nastavení prohlížeče. Toto nastavení se mění v jednotlivých prohlížečích různě, podrobnější informace viz nápověda vašeho prohlížeče.

Default-page

© Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o. 2017

Ukládá informace o stránce, kterou uživatel webu nejčastěji navštěvuje a přesměrovává uživatele na tuto stránku.

Cookies generovány za těmito účely jsou automaticky smazány ze zařízení uživatele po 30 dnech od poslední návštěvy uživatele.

Povolení nebo zakázání těchto cookies provádí uživatel pomocí změny nastavení prohlížeče. Toto nastavení se mění v jednotlivých prohlížečích různě, podrobnější informace viz nápověda vašeho prohlížeče.

PHPSESSID

© Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o. 2017

Zajišťuje pokračování spojení uživatele s webem.

 

Cookies generovány za těmito účely jsou automaticky smazány ze zařízení uživatele po zavření prohlížeče.

Povolení nebo zakázání těchto cookies provádí uživatel pomocí změny nastavení prohlížeče. Toto nastavení se mění v jednotlivých prohlížečích různě, podrobnější informace viz nápověda vašeho prohlížeče.

Google

Analytics

Google.com

 

Využíváno v souladu s https://developers.google.com /analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Využíváno v souladu s https://developers.google.com /analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Povolení nebo zakázání těchto cookies provádí uživatel pomocí změny nastavení prohlížeče. Toto nastavení se mění v jednotlivých prohlížečích různě, podrobnější informace viz nápověda vašeho prohlížeče.

Cookies nutné k zajištění fungování webu a dostupných služeb a funkcí 

© Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o. 2017

Cookies, které jsou nutné k zajištění fungování webu a služeb a funkcí na něm nabízených.

Cookies generovány za těmito účely jsou automaticky smazány ze zařízení uživatele po zavření prohlížeče.

Povolení nebo zakázání těchto cookies provádí uživatel pomocí změny nastavení prohlížeče. Toto nastavení se mění v jednotlivých prohlížečích různě, podrobnější informace viz nápověda vašeho prohlížeče.

Cookies zlepšující výkon webu

© Janssen-Cilag Polska, Sp. z o.o. 2017

Cookies, které zlepšují výkon a užitečnost našich webových stránek. Mohou například napomáhat s určováním, zda prohlížeč uživatele podporuje malé programy využívané prohlížečem (tzv. skripty) poskytující rozšiřující funkce, a ukládat do paměti změny v konfiguraci webu prováděné uživatelem (např. změny velikosti písma nebo volbu jazyka).

Cookies generovány za těmito účely jsou automaticky smazány ze zařízení uživatele po zavření prohlížeče.

Povolení nebo zakázání těchto cookies provádí uživatel pomocí změny nastavení prohlížeče. Toto nastavení se mění v jednotlivých prohlížečích různě, podrobnější informace viz nápověda vašeho prohlížeče.